Norrlandspartiet

Norrlandspartiets centrala idé är att bedriva den politik som bäst främjar Norrland och dess ökade självständighet. Det är ett parti för oss som anser att skatteuttaget i Norrland också ska återinvesteras i regionen. Norrlandspartiet är ett gräsrotsparti och har inget kostsamt kansli och vi som är aktiva jobbar helt ideellt. Vi är ett parti som styrs underifrån av oss som är medlemmar. Partiet ska bestå av självständiga lokalföreningar som samverkar runt våra centrala idéer i ett gemensamt parti. Det är vi själva via våra lokalföreningar som bestämmer vilka frågor vi vill driva och som vi vill ska antas till partiets partiprogram. Vi sätter en heder i driva ett parti som saknar toppstyrning och partipiska.

Norrlandspartiet vill att våra skattemedel ska prioriteras till den traditionella kärnverksamheten i form av vård och skola. De hierarkiska organisationer som blivit ett faktum inom en stor del av den offentliga verksamheten genom New Public Managementidéerna vill vi förändra. Vi vill sträva mot kunskapsgenererande nätverk där personalen kan fokusera på sina primära arbetsuppgifter och inte på meningslös administration. Det kan göras genom att lyssna på de som arbetar i verksamheten, ge dem de resurser och kunskaper som behövs för att i högre grad kunna arbeta självständigt och effektivt både som individer och team mot de behov som finns och som man är avsedd att möta. Ledord i detta arbete är decentralisering, personligt ansvar, kunskap och samarbete. Ett led i detta är att minska landstingens roll och öka kommunernas, med lokala initiativ samt universitetens roll i de nya nätverken.

Norrlandspartiet anser att det är vi medborgare som tillsammans ska äga vår infrastruktur och driva vår samhällsservice, i vissa fall med hjälp av underentreprenörer. Vi anser även att det är den starkes skyldighet att sträcka ut en hand till den som behöver det utan att vi för den skull tar bort incitamenten för egna initiativ och strävande. Det gör sammantaget att vi hamnar lite till vänster på den politiska höger- vänster-skalan, trots att vi samtidigt vill förbättra villkoren för småföretagande och ekologiska jordbruk genom att införa ett skattefritt grundbelopp.

Norrlandspartiet vill värna vår demokrati och vill därför hindra kapitalstarka aktörer att via lobbyister påverka politiska beslut. Norrlandspartiet är positiv till samarbetsavtal som kännetecknas av flexibilitet, frivillighet, demokrati och transparens vilket dock saknas i avtalen med EU och NATO samt flera av de nya avtal som styr den globala handeln.

Norrlandspartiet vill förutom att utveckla vår samhällsservice i Norrland att ett nytt generellt försäkringssystem införs för alla som på något sätt är förhindrade att arbeta. Det kan vara sjukdom, föräldraledighet, arbetslöshet eller annat. Grundidén är att ingen som vill arbeta ska bli utan ersättning på grund av snåriga eller konstiga regler. Dessutom är det enda rimliga att det är läkare som avgör vem som ska vara sjukskriven, och inte tjänstemän på försäkringskassan. Som arbetslös och vill ta del av försäkringssystemet krävs som motprestation att vara tillgänglig för arbetsmarknaden och den kommunala arbetsmarknadsenheten som erbjuder olika typer av beredskapsarbete.

Kommunpolitiker och landstingspolitiker i Norrland har många gånger en svår uppgift eftersom nuvarande skattesystem gör att våra kommuner och landsting ständigt är underfinansierade eftersom stora delar av skatteuttaget i Norrland tvingas finansiera andra verksamheter söderut i Sverige. Tyvärr är det ett känt fenomen att många av de nuvarande Norrländska riksdagspolitiker tvingas till tystnad och rättning i ledet när partipiskan viner. Därför behöver Norrland ett eget parti i riksdagen som kan vara Norrlands röst och kan förändra den grundläggande problematiken som finns med nuvarande fördelning av skatteuttaget som görs i Norrland. Det är nästintill en omöjlig uppgift för våra kommun- och landstingspolitiker att försöka få de stackars brödsmulorna som lämnas kvar att räcka till med den geografi och befolkningstäthet som vår region kännetecknas av. Norrlands uppgift är inte att berika resten av Sverige och självt stå fattig med mössan i hand. Låt oss behålla våra sjukhus, äldreboende, skolor och annan samhällsservice som gör vår region attraktiv tillsammans med dess fantastiska miljö för de som söker ett boende och ett liv med kvalité som Norrland kan erbjuda.

För kontakt: https://www.facebook.com/Norrlandspartiet.se/
eller Email: info@norrlandspartiet.com

9 reaktioner på ”Norrlandspartiet

  1. Hej *Staffan, tack för din förfrågan. Det går bra att registrera sig genom att Swisha 100 kronor till 123 516 7226, eller betala via bankgiro 5219-1327, ange ditt personnummer och mail adress.

   Gilla

 1. Ni är Miljöpartiet då, är min slutsats efter att ha läst detta. Ingen partiledare, ”kunskapsgenererande nätverk”, medborgarlön (i praktiken) osv osv. Är det här ert partiprogram? Oklart hur ni definierar det Norrland ni företräder? Sverige norr om Dalälven?

  Gilla

  1. Nej vi är inte miljöpartiet. Vi har en partiledare som heter Kim Petersen. Men partiledaren förmedlar partiets politik som bestäms av medlemmarna. Norrland definieras så som på Wikipedia. Nej vi vill inte ha medborgarlön eftersom det fungerar dåligt i praktiken och är extremt passiviserande. Kunskapsgenererande nätverk är en ny gren inom organisationsteori och är en organisationsform som är bättre anpassat för ett modernt kunskapssamhälle. Kunskapsgenererande nätverk förmår att ta tillvara medlemmarnas kunskaper på ett bättre sätt än de traditionellt hierarkiska förmår.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s